Poradíme Vám

Zámkové dlažby s mnohými kvalitami

Betón bol pôvodne len materiál, no dnes udáva trendy v mnohých oblastiach architektúry. Pre oblasť spevnenia plôch sú zdokonalené prevedenia povrchov, ako aj možnosti formovania. Najmodernejšie technológie dokážu dodať betónu rôzne dodatočné vlastnosti, ktoré rozhodujú o vysokej kvalite.

Výhody betónových zámkových dlažieb

Betón je neuveriteľne flexibilný a najviac používaný stavebný materiál. Žiadny iný materiál sa nedá tvarovať toľkými spôsobmi. Je odolný voči zaťaženiu, bezpečný a má výnimočné vlastnosti. Nespočetné formy, farby a povrchové úpravy robia z betónu jeden z najmnohostrannejších materiálov.

Presvedčte sa o nadčasovej elegancii a o mnohých funkčných výhodách zámkových dlažieb.


Ekologické povedomie

Zámková dlažba pomáha správnemu odtoku vody do podložia. 

.

Variabilita a pestrosť

Zámková dlažba nie je vôbec nudná. Ponúka široké flexibilné a individuálne možnosti stvárnenia plôch vďaka rôznym farbám, formátom a povrchom.

.

Opravy

V prípade výkopových prác sa jednotlivé dlažbové prvky dajú vybrať a po skončení prác sa dajú bez problémov položiť späť. Výzor plochy tak zostane zachovaný.

Vysoká trvácnosť

Zámková dlažba odoláva aj najvyšším teplotám. K jej pozitívnym vlastnostiam patria aj zachovanie drsnosti povrchu, odolnosť voči deformáciám a vysoká trvácnosť.


Spôsob ukladania zámkovej dlažby

Každá plocha je individuálna a preto si vyžaduje aj individuálne riešenia v závislosti od spôsobu využívania (dopravného zaťaženia) daných inžiniersko - geologických pomerov podložia a jeho únosnosti, klimatických podmienok a vlastností stavebných materiálov. Pre správne vytvorenie plôch je nutné vždy dodržiavať platné zákonné normy a pokyny k pokládke.

Výkopové práce

Zemné práce sú prvou fázou každej výstavby. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a riadne zhutnenú zemnú pláň. Dno výkopu sa musí robiť v sklone 0,5%- 3,0%.

Podkladové vrstvy a zhotovenie lôžka

Ako podkladové vrstvy sa používa kamenivo rôznych frakcií. V prípade, že sa jedná o autá väčších hmotností, odporúča sa plochu vybetónovať. Ak sa jedná o automobily do 3,5 t, prípadne o chodníky a terasy, postačuje aj správne nasypané a zhutnené kamenivo. 
Príklad:

  • pri kamenive typu 0-16 mm, 0-32 mm, 0-63 mm plocha stráca drenáž vďaka svojej frakcii, kedže pri zhutnení dochádza k spevneniu plochy podobnej betonáži,
  • pri kamenive typu 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm získava plocha drenáž vďaka svojej najmenšej frakcii kameniva.

Zhotovenie lôžka musí byť v rovnomernej hrúbke 3-4 cm. Najvhodnejším materiálom je drobné drvené kamenivo 4-8 mm. 

Pokládka zámkovej dlažby a škárovanie

Pri hrúbke ložnej vrstvy je potrebné uvažovať s určitým nadvýšením s prihliadnutím na dohutňovanie hotovej plochy. Zhutňujeme vibračnou doskou opatrenou gumenou podložkou. Po zhutnení sa doplní škarovací materiál do škár. Škarovací materiál sa doplní podľa potreby ešte po dvoch až troch týždňoch po položení dlažby.


Prebraté z katalógu Semmelrock 2017